ราคาหลักทรัพย์

Symbol

EPG
10.10 THB
ปรับปรุงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 16:35

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10 (1.00%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,096,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท '000')

70,993,920

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

10.00 - 10.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10.00 / 38,800

Offer Price / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10.10 / 859,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.95 - 10.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.60 - 13.70
EPG
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม